ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

 

RRG.271.12.2011                                                                       Przykona 5 sierpnia 2011r.

                                  

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

                                              

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr RRG.271.12.2011 w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.:"Zagospodarowanie terenu poprzez budowę malej infrastruktury    rekreacyjnej w m.Smulsko.

Gmina Przykona, działając zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:" Zagospodarowanie terenu poprzez budowę malej infrastruktury rekreacyjnej w m.Smulsko, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) .