OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.:

 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przykona w 2011r"  

został wybrany następujący Wykonawca:

 

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, ul. Turkowska 7,

62-731 Przykona

cena brutto:   : odśnieżanie dróg -  9,49 zł/km

                       odśnieżanie dróg sprzętem ciężkim - 101,65 zł/h

                       likwidacja śliskości dróg samochodem z piaskarką - 24,27 zł/h       

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr       

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Liczba punktów

ogółem

1.

 

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie, ul. Turkowska 7,

62-731 Przykona

9,49 zł/km

101,65 zł/h

24,27 zł/h

400,00

Przykona, 29 grudnia 2010r.