W sprawie pilnego przyjęcia Uchwały

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Podmiot Wnoszący Petycję:

Piotr Sterkowski

ul. Kłodzka 25

04-913 Warszawa

E-mail: psterkowski@gmail.comPrzedmiot petycji:

W sprawie pilnego przyjęcia Uchwały

 
Data złożenia petycji

   - 14.12.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

    - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji


Zasięgane opinie

   -


Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

 Do pobrania:

Terść  petycji pobierz *. PDF

Urząd Gminy Przykona przyporządkował załącznik do petycji o nazwie „Pismo ws. udostępnienia platforma zakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt.