Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

 

Na podstawie art. 42b ust.1e ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Przykona podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w poszczególnych kołach:

 

Koło łowieckie

Miejsce  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

 

Koło Łowieckie nr 33 „ Diana” Turek

Dąbrowa 91, 62-731 Przykona

elektronicznie

Koło Łowieckie nr 16 „Dzik” Poznań

Trąmpczyńskiego 56, 61-414 Poznań

elektronicznie

Koło Łowieckie nr 24 „ Venator” Przykona

Adres: Obwód łowiecki 372:
Smulsko 38a 62-731 Przykona

Adres: Obwód łowiecki 373:
Żeronice 16 62-730 Dobra

 

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

Wójt Gminy Przykona

                                                                                                          /-/ Mirosław Broniszewski