INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Przykona, dnia 07.06.2018 r.

RRG.271.10.2018

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.

 

 

„Przebudowa drogi w miejscowości

Bądków Pierwszy Etap II"

 

Na w/w zadanie w przewidzianym terminie tj. do dnia 07.06.2018 r. do godz. 13:00 wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1

 

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary

ul. Graniczna 18a

 

2 200 748,72 zł

 

60 miesięcy

 

2

 

LuKpol Krzysztof Łuczak, 99-210 Uniejów, ul. Dąbska 26

 

1 987 520,73 zł

 

60 miesięcy

 

Zamawiający  na realizację w/w zadania w budżecie zabezpieczył kwotę:

1 200 000,00 zł brutto

 

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy Przykona