Szukaj

Terminy płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

-  za I kwartał do 20 marca,

-  za II kwartał do 20 czerwca,

-  za III kwartał do 20 września,

-  za IV kwartał do 20 grudnia, każdego roku kalendarzowego.

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.