Szukaj

Obwieszczenia

Lista wiadomości
dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Przykona”
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP).
dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP)
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Sun-Garden Sp. z o.o. Sp. k.
o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
o udziale społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym
umorzyć postępowanie wszczęte z wniosku Inwestora PAK-PCE Wiatr Sp. z o.o., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakłady Produkcyjnego SUM-GARDEM SP. z o.o.
wzywa strony postępowania na rozprawę administracyjną, która odbędzie się 27 września 2021r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 w sprawie z wniosku Sun Garden Polska Sp. z o.o. sp.k. ul. Turecka 36, 62-709 Malanów z dnia 22.05.2020r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcyjnego Sun-Garden Sp. z o.o. Sp. k. w Psarach ul. Sportowa 17”.
dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Przykona”.
dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna PRZYKONA II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii”.
dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 37/5, 38, 39/2, 40/1, 191, 42, 44, 61/2, 5565/9, 190, 58/2, 5565/7 obręb Aleksandrów, gm. Przykona, powiat turecki”.
przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z urządzeń energetycznych oraz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z miejscem demontażu pojazdów”
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Sun-Garden Sp. z o.o. Sp. k. w Psarach, ul. Sportowa 17
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Sun-Garden Sp. z o.o. Sp. k. w Psarach ul. Sportowa 17.
dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 37/5, 38, 39/2, 40/1, 191, 42, 44, 61/2, 5565/9, 190, 58/2, 5565/7 obręb Aleksandrów, gm. Przykona, powiat turecki”.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu na działkach o nr ew.: 42/2, 44/3, 44/6, 44/8, 459 w obrębie Laski, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie.”
przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu na działkach o nr ew.: 42/2, 44/3, 44/6, 44/8, 459 w obrębie Laski, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład galwaniczny z linią do cynkowania na działkach o nr ew. 52/4, 51/18, 51/19 w obrębie Przykona.”
dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie parkingu na działkach o nr ew.: 42/2, 44/3, 44/6, 44/8, 459 w obrębie Laski, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie.
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przykona o mocy łącznej do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 87/1, 87/2, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112, 113, 114 obręb Przykona, gm. Przykona, powiat turecki.
o środowiskowych uwarunkowaniach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład galwaniczny z linią do cynkowania na działkach o nr ew. 52/4, 51/18, 51/19 w obrębie Przykona.”
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”.
dot. „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”
- „Elektrownia Fotowoltaiczna Przykona wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład galwaniczny z linią do cynkowania na działkach o nr ew. 52/4, 51/18, 51/19 w obrębie Przykona.”
dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Sun-Garden Sp. z o.o. Sp. k. w Psarach, ul. Sportowa 17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
la przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z urządzeń energetycznych oraz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z miejscem demontażu pojazdów”
o wydanej w dniu 7 stycznia 2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów melioracji wodnych dla potrzeb retencjonowania wody w rowie Wichertowskim”
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów melioracji wodnych dla potrzeb retencjonowania wody w rowie Wichertowskim”
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów melioracji wodnych dla potrzeb retencjonowania wody w rowie Wichertowskim"
o wydanej w dniu 18 listopada 2019r. na wniosek Inwestora ECO-CORN Sp. z o.o., Mysia Góra 18, 44-144 Nieborowice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład Przerobu i Przetwarzania Surowców Pozyskiwanych z Produkcji Rolniczej i Upraw Roślinnych, w tym Surowców z Produkcji Rolniczej i Upraw Roślinnych z przypisanym kodem odpadowym (02 03 01, 02 03 04, 02 03 80)"
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin"
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin"
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektów melioracji wodnych dla potrzeb retencjonowania wody w rowie Wichertowskim"
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin"
o wydanej w dniu 11 września 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o numerze ewidencyjnym 189 w obrębie Aleksandrów, gm. Przykona.
o wydanej w dniu 26 sierpnia 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stałej zakładowej stacji paliw płynnych" na działce o numerze ewidencyjnym 59/1, w obrębie Przykona, gm. Przykona.
o wydani u decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa centrum logistycznego w m. Przykona"
o wydanej w dniu 16.11.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Bqdkow Pierwszy, na dziatkach 263 i 311, obręb 0002 Będkowo Pierwszy
- w sprawie wniesieniu uwag do materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej działek na terenie gminy Przykona
- w sprawie wniesieniu uwag do materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej działek na terenie gminy Przykona
- w sprawie wniesieniu uwag do materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej działek na terenie gminy Przykona
- postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dotyczące działki o numerze geodezyjnym 118/2 w miejscowości Wichertów
w sprawie pozwolenia na prowadzenie instalacji do odzysku i magazynowania odpadów niebezpiecznych
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego. Budowa budynku magazynowego. Budowa dwóch silosów zbożowych".