Szukaj

Informacje o wydanych decyzjach środowiskwych

Lista wiadomości
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu instalacji do przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z urządzeń energetycznych oraz stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z miejscem demontażu pojazdów”, realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 69/3, 70/3, 71/3, 72/1, 73/1, 74/1 i 75/1 w obrębie geodezyjnym 0018 Przykona, gm. Przykona.
dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parkingu na działkach o nr ew.: 42/2, 44/3, 44/6, 44/8, 459 w obrębie Laski, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie.”
dla przedsięwzięcia pn „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”.
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego z przeznaczeniem na zakład galwaniczny z linią do cynkowania na działkach o nr ew. 52/4, 51/18, 51/19 w obrębie Przykona”
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Przykona o mocy łącznej do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 87/1, 87/2, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 112, 113, 114 obręb Przykona, gm. Przykona, powiat turecki.
na inwestycje „Elektrowni Fotowoltaicznej Przykona wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej”