Jesteś tutaj:   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

RO.7013.3.2020                                                  Przykona, dnia 8 grudnia  2020 r.

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia


Gmina Przykona jako Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na realizację zadania ogłoszonego w dnia 29.11.2020r pn::

 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przykonie

Zamówienie unieważniono ponieważ kwota  zaoferowana w najkorzystniejszej   ofercie przekracza środki zabezpieczane na realizację w/w zadania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy