Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

Wyjaśnienia do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Wyjaśnienia do SIWZ

 do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Urzędu Gminy.

 

            Odpowiadając na zapytanie złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Przykona wyjaśnia co następuje:

 

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o innej mocy nominalnej pojedynczego panelu niż został opisany w PFU (240Wp), przy założeniu że ogólna moc układu będzie równa wymaganej (lub większa) i parametry zaoferowanych modułów fotowoltaicznych będą równoważne w stosunku do produktu opisanego w dokumentacji projektowej? Jednocześnie zaoferowane moduły połączone zgodnie z projektem elektrycznym będą kompatybilne z wymaganym przetwornikiem napięcia.

Odpowiedź:

Instalacja musi obejmować 21 szt. paneli o mocy jednostkowej 240W.

 

Pytanie nr 2:

Czy dla przedmiotowej instalacji Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej obejmującej obliczenia statyczne czy nie wchodzi to w zakres oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentacji konstrukcyjnej obejmującej obliczenia statyczne.

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający może podać grubość warstw pokrycia dachowego na których będą montowane panele PV? Przy płytach korytkowych niewielkiej grubości, zamontowanie kotew chemicznych Hitli może okazać się nie możliwe.

Odpowiedź:

Grubość płyty dachowej wynosi 6cm.

 

Pytanie nr 4:

Czy jeśli wymagane będzie wzmocnienie dachu lub zastosowanie innej technologii montażu to Zamawiający pokryje te koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na przedmiotowym zadaniu kosztów dodatkowych.

 

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego falownika zamiast opisanego w dokumentacji projektowej jeśli będzie on posiadał parametry równoważne lub lepsze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zmiany - zgodnie z zapisami SIWZ pkt III.

 

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników o mocy 5kW zamiast jednego o mocy 10kW? Zastosowanie dwóch falowników zwiększa bezpieczeństwo pracy układu, w przypadku awarii jeden z falowników nadal będzie mógł pracować niezależnie.

Odpowiedź:

Należy zastosować jeden falownik o mocy 10kW zgodnie z SIWZ pkt III.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4171196 gościem