Dzisiaj jest wtorek, 22 czerwiec
Imieniny Pauliny i Flawiusza

Wyjaśnienia

RRG.271.10.2018                                                                              Przykona 28 maja 2018r.

 

 

 

Wyjaśnienia

dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 „Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Pierwszy - Etap II"

Zgodnie z  art. 38 ust. 1  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz w związku ze złożonym zapytaniem przez Wykonawcę do przetargu nieograniczonego dla w/w zadania, Gmina Przykona wyjaśnia,
co następuje:

 

Pytanie:

1.      Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 pkt 8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Zamawiający wymaga przedłożenia do odbioru ostatecznego m.in. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia.

Zatem Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści, aby na dzień odbioru  ostatecznego Wykonawca przedłożył oświadczenie geodety o złożeniu w odpowiednim ośrodku geodezyjno-kartograficznym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem zatwierdzenia, natomiast zatwierdzoną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą aby, Wykonawca przedłożył niezwłocznie  po jej zatwierdzeniu?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający wymaga na dzień odbioru przedłożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Roman Marciniak

Zastpca Wójta Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4190644 gościem