Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

Wyjaśnienia do SIWS

 

Wyjaśnienia do SIWS do przetargu na

OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY PRZYKONA

1.Czy Bank będzie bezwarunkowo zobowiązany do udzielania poręczeń i gwarancji
    bankowych w dowolnej kwocie i w dowolnym terminie ? Czy też będzie  mógł  każdorazowo
    przed wydaniem gwarancji bankowej lub poręczenia ocenić  zdolność kredytową Gminy
    i/lub też jednostek organizacyjnych, a w przypadku negatywnej oceny zdolności  kredytowej
     nie będzie musiał udzielić poręczenia lub gwarancji bankowej ?

2.Jakiego rodzaju urządzenia uznają Państwo za niezbędne do systemu bankowości
    internetowej ?  Czy są to komputery oraz inne akcesoria komputerowe   czy też  np. czytniki
    kart chipowych, karty chipowe etc. ?

3. Jakie są planowane koszty przeniesienia do Banku rachunku podstawowego  i pozostałych
    rachunków funkcjonujących w ramach budżetu ?
4. Ile rachunków podstawowych w PLN będzie prowadzonych w Banku ?
5. Ile rachunków pomocniczych w PLN będzie prowadzonych w Banku ?
6. Ile i w jakiej walucie  będzie prowadzonych  rachunków walutowych w Banku ?
7. Ile elektronicznych przelewów krajowych w PLN wykonała Gmina oraz pozostałe
    jednostki organizacyjne w 2009 roku, przez 3Q 2010, a ile planuje wykonać  w każdym
    roku trwania umowy ?
8. Ile elektronicznych przelewów krajowych w walutach innych niż PLN wykonała Gmina
   oraz pozostałe jednostki organizacyjne w 2009 roku, 3Q 2010, a ile planuje wykonać w każdym roku
   trwania umowy ?
9. Ile papierowych przelewów krajowych w PLN wykonała Gmina oraz pozostałe jednostki
    organizacyjne w 2009 roku, przez 3Q2010, a ile planuje wykonać w każdym roku  trwania umowy?

10. Ile papierowych przelewów krajowych walutach innych niż  PLN wykonała Gmina oraz pozostałe 
      jednostki   organizacyjne w 2009 roku, przez 3Q2010, a ile planuje wykonać w każdym roku 
      trwania umowy?
11. Jakie usługi mają być prowadzone w ramach „Teleserwisu" ?
12. Ile książeczek czekowych planują Państwo pobrać rocznie w trakcie trwania umowy ?
13. Ile blankietów, przelewów papierowych planują Państwo pobrać rocznie w trakcie trwania
       umowy?
14. Z jakiego  systemu finansowo- księgowego korzystają Państwo obecnie   Czy planują Państwo
      w trakcie trwania umowy zmianę systemu finansowo-księgowego ?
15. Jakiego rodzaju depozyty są dokonywane w Banku (str.10 SIWZ) ?
16. Czy wymagane jest prowadzenie placówki bankowej na terenie gminy Przykona
17.W jakiej średniomiesięcznej wysokości posiada Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki
     organizacyjne salda na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) w walucie PLN
     i walutach obcych w 2009 roku, przez 3Q2010roku?
18. W jakiej średniomiesięcznej wysokości planuje posiadać Gmina Przykona oraz pozostałe
      jednostki organizacyjne salda na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych), w walucie
     PLN i w walutach obcych w okresie trwania umowy?  

 

 • 1. W jakiej średniorocznej wysokości posiadała Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki organizacyjne salda na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych) w walucie
  PLN i walutach obcych w 2009 roku, przez 3Q2010 roku ?
  2.W jakiej średniorocznej wysokości planuje posiadać Gmina Przykona oraz pozostałe
  jednostki organizacyjne salda na rachunkach bankowych (bieżących i pomocniczych)
  w walucie PLN i walutach obcych w okresie trwania umowy ?
  3. Jaki rodzaj wpłat i wypłat gotówkowych realizowała Gmina Przykona oraz pozostałe
  jednostki organizacyjne w 2009 roku i przez 3Q2010?
  4. Jaki wolumen wpłat gotówkowych Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki organizacyjne
  realizowała w 2009 roku oraz przez 3Q2010 roku ?
  5. Jaki wolumen wpłat gotówkowych Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki organizacyjne
  planują rocznie zrealizować w trakcie trwania umowy?
  6. Jaki wolumen wpłat gotówkowych Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki
  organizacyjne zrealizowała w 2009 roku oraz przez 3Q 2010 roku ?
  7. Jaki wolumen wypłat gotówkowych Gmina Przykona oraz pozostałe jednostki organizacyjne planują rocznie zrealizować w trakcie trwania umowy?

Pytanie 1.
Przed wydaniem gwarancji bankowej lub poręczenia  bank będzie mógł ocenić zdolność kredytową gminy  i  jednostek organizacyjnych .

Pytanie 2. Niezbędne do systemu bankowości internetowej uznajemy czytniki i karty chipowe 
Pytanie 3.
Zgodnie z Ust.2 pkt.7 SIWZ
Pytanie 4
Szacowana ilość rachunków podstawowych prowadzonych w banku w PLN - dziesięć.
Pytanie 5
 Szacowana ilość rachunków pomocniczych  prowadzonych w banku w PLN -
czternaście
Pytanie 6
W zależności od pozyskania  środków zewnętrznych  w walucie obcej.
Pytanie 7
Gmina  w 2009 roku  wykonała około 3.000 elektronicznych  przelewów krajowych
 w PLN  i podobnie za 3 kwartały  2010 roku .Gmina  i jednostki organizacyjne planuje
wykonać  około  20.000 przelewów elektronicznych  w okresie trwania umowy.
Pytanie 8
Gmina w okresie 2009-2010 nie wykonywała przelewów elektronicznych w walucie
obcej.
Pytanie 9
Jednostki  organizacyjne gminy w okresie 2009 - 2010 realizowały wyłącznie przelewy papierowe krajowe w PLN średnio  2.000 sztuk.
Pytanie 10.
Gmina oraz jednostki organizacyjne nie wykonywały przelewów papierowych w walucie obcej.


Pytanie 11.
W ramach teleserwisu  chcielibyśmy korzystać z usług : informacji o stanie środków na rachunkach bankowych   , oprocentowania lokat, kursów walut, połączenia z konsultantem bankowym.

Pytanie 12.
Gmina planuje pobrać w trakcie trwania umowy około 20 sztuk książeczek czekowych.

Pytanie 13
Gmina nie planuje pobierać  blankietów przelewów   papierowych. 
Pytanie 14.
Obecnie Gmina korzysta z systemu finansowo-księgowego FKB+SQL , Vulcan.
System finansowo-księgowy uzależniony jest od wymogu organu  nadzoru. 

Pytanie 15
W banku składane są depozyty pieniężne.

Pytanie 16
Wymagane jest prowadzenie  placówki bankowej na terenie Gminy Przykona

Pytanie 17 i 18.

Wysokość środków na rachunkach bankowych uzależniona jest od wykonania
dochodów gminy (rok 2009  21.438 tyś PLN, 3 kwartały 2010rok 20.698 tyś.PLN).
Jednostki organizacyjne Gminy co miesięcznie otrzymują na swoje konta
 1/12 planowanych środków na wydatki.

Pytania uzupełniające

Pytanie 1 i 2.
 Średniodzienna wysokość  salda na rachunkach bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych    jest bardzo zróżnicowana,  gdyż uzależniona jest od wpływu
środków na rachunek Gminy i terminów płatności  należności.
Pytanie 3.
Wpłaty to dochody własne Gminy , wypłaty gotówkowe to  wydatki bieżące
Gminy i jednostek organizacyjnych.
Pytanie 4 i 5
Średnia ilość wpłat gotówkowych to około 50-100 sztuk na kwotę szacunkowo
1.000 - 10.000 zł średniomiesięcznie.
Pytanie 6 i 7
Średnia ilość wypłat gotówkowych średniomiesięcznie to około 30 do 50 sztuk , o średniej wartości około 70.000,00 zł do 150.000,00 zł.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182262 gościem