Jesteś tutaj:   

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

 

RO.7013.1.2020 

Przykona, dnia 04.05.2020 r.

      

Wyjaśnienia

dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.:

 Dostawa laptopów z oprogramowaniem dla uczniów SP w Przykonie w ramach projektu  Zdalna Szkoła

 

W związku ze złożonym zapytaniem przez oferenta do zapytania ofertowego dla w/w zadania wyjaśniamy, co następuje:

 

 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp.

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego i biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej.

 

 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp.

Zamawiający wymaga preinstalowanego systemu operacyjnego ale nie wymaga preinstalowanego pakietu biurowego.

 

 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odp.

Zamawiający wymaga standardowych atrybutów legalności oprogramowania (naklejek, oryginalnych opakowań itp.) 

 

 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odp.

Za legalność  dostarczonego oprogramowania odpowiada dostawca. Zamawiający sprawdzi legalność oprogramowania opierając  się na standardowych atrybutach legalności (naklejki, oryginalne opakowania itp.)

 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

 Odp.

Za legalność  dostarczonego oprogramowania odpowiada dostawca i powinien w możliwy dla siebie sposób sprawdzić legalność dostarczonego oprogramowania.

 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odp.

TAK.

 

 Dotyczy notebooków z wymogiem – procesor min I3.

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie w/w notebooków z procesorem ryzen 3 3200u które są o wiele wydajniejsze niż procesory i3 ?

Poniżej porównanie wydajności:

https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Ryzen-3-3200U-vs-Intel-i3-8145U-vs-Intel-i3-8130U/3431vs3349vs3225

Odp.

Zamawiający dopuszcza procesory które uzyskały ogólny lepszy  wynik punktowy w testach https://www.cpubenchmark.net/

 

 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie notebooków zawierających procesory przeznaczone przez producenta procesora do montażu w komputerach stacjonarnych ?

Procesory takie są wydajne ale wadą jest ich wyższa temperatura pracy oraz bardzo głośna praca wentylatorów chłodzących.

 Odp.

Nie. Zamawiający wymaga aby procesory dedykowane były do komputerów przenośnych)

 

Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków przepakowywanych , nie posiadających opakowań fabrycznych – tzw „repacki”  ?

Odp.

Nie. Zamawiający wymaga aby dostarczony był zapakowany fabrycznie.

 

 Czy Zamawiający godzi się na dostarczenie notebooków używanych , poleasingowych , lub odnawianych ?

 Odp.

Nie. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy.