Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup systemu zapewniającego spełnianie warunków ustawy o dostępności cyfrowej i wspomagający pracę rady gminy

 

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.01.2021 na kwotę 48780,49.

3.    W dniu 25.01.2021r. zamieszczono na stronie internetowej www.przykona.pl informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

 

5.    W terminie do dnia 03.02.2021r. godz. 12.00 wpłynęły w formie elektronicznej (skrzynka email)  poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1

MWC Sp. z o.o.

Kowalewicka 12
60-002 Poznań

48.767,50zł

59.984,03zł

 

 

 

 

6.    W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:  MWC Sp. Kowalewicka 12 , 60-002 Poznań z o.o.

 

7.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Jedyna oferta jak wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie. Oferta zgodna w wymaganiami zapytania.

 

8.    Postępowanie prowadził:  Karol Skiba

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy