Jesteś tutaj:   

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

„Remont dróg na terenie Gminy Przykona o nawierzchni asfaltowej

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 02.03.2021 r. na kwotę netto 41 000,00 zł.

3.    W dniu 03.03.2021 r. zamieszczono na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Przykona w zakładce Przetargi i Ogłoszenia pod adresem: http://www.przykona.pl/przykona/pl/przetargi-i-ogloszeniac.html informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4.    W terminie do dnia 18.03.2021 r. godz. 1200 wpłynęły w formie pisemnej poniższe oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto m2

Cena brutto m2

1.

Firma Budowlano-Usługowa

EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo 2b, 62-310 Pyzdry

NIP 789-15-23-802, REGON 639738509

72,00 zł

88,56 zł

2.

RM BETON s.j. W. Kocański i J. Kocańska

Kowale Księże 77a, 62-700 Turek

NIP 668-19-44-968, REGON 301349445

75,00 zł

92,25 zł

3.

Spółdzielczy Zakład Usługowy w Przykonie ul. Turkowska 7, 62-731 Przykona

NIP 668-000-14-20, REGON 000660423

110,00 zł

135,30 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: Cena = 100%

  1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Firma Budowlano-Usługowa, EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy,

Lisewo 2b, 62-310 Pyzdry, NIP 789-15-23-802, REGON 639738509

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta o najniższej cenie.
  2. Postępowanie prowadził: Tomasz Rosiak.

Zastępca Wójta Gminy

Roman Marciniak