Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA 2019r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Przykona

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia roboty budowlane/ dostawy/usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

 

Orientacyjna wartość zamówienia (zł)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1

 

 

Budowa drogi w miejscowości Paulinów.

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

 

305 000,00

 

 

II

 

2

 

 

    Budowa ulicy Błękitnej w m. Przykona.

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

500 000,00

 

I

 

3

 

 

Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych
w budynku komunalnym w Przykonie.

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

100 000,00

 

I

 

4

 

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego do Gminy Przykona.

 

Dostawy

 

Przetarg nieograniczony

 

100 000,00

 

IV

 

5

 

Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów otwartych na terenie gminy Przykona.

 

Usługi

 

Zamówienie

z wolnej ręki

 

601 000,00

 

I

 

Przykona 8 lutego 2019r.

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182344 gościem