Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 178888-2013 z dnia 2013-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przykona
1)Przedmiotem zamówienia jest sługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona obejmuje: a)odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w tabeli 1 od wszystkich właścicieli...
Termin składania ofert: 2013-05-16

 

Numer ogłoszenia: 199996 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 178888 - 2013 data 07.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, woj. wielkopolskie, tel. 063 2791010, fax. 063 2791022.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
  • W ogłoszeniu jest: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000PLN -Zamawiający będzie żądał aktualnego dokumentu przed podpisaniem umowy..
  • W ogłoszeniu powinno być: Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 PLN..

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182310 gościem