Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

OSP.PRZET.1.2018

Przykona, dnia 06.09.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Przykonie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

„Zakup samochodu strażackiego ciężkiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie"

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 

 

okres udzielonej gwarancji 36 miesięcy

 Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu

Nr oferty

 

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

Liczba punktów ogółem

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

 

998 760,00

60,00pkt

 

36 m-cy

40,00pkt

 

 

100,00

 

 

 Mirosław Sekura

 Prezes  Ochotniczej Straży

Pożarnej w Przykonie


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182321 gościem