Dzisiaj jest wtorek, 15 czerwiec
Imieniny Wita i Jolanty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

RRG.271.4.2019

Przykona  30 września  2019r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

 

 „Przebudowa drogi  w miejscowości Bądków Drugi - Boleszczyn"

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:       

 

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary
ul. Graniczna 18a
   

cena brutto:   377 196,72 zł

okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna  z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała łącznie największą  ilość punktów.

 

 

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

Okres udzielonej gwarancji

Punktacja

Liczba punktów ogółem

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200

62-600 Koło

 

415 848,24

54,42pkt

 

60 miesięcy

40,00 pkt

 

94,42

 

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin

   418 788,56

54,00pkt

 

     60 miesięcy

40,00 pkt

94,00

 

3.

Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

    418 594,22

54,06pkt

 

    60 miesięcy

40,00 pkt

94,06

 

4.

Trans-Spili Spółka z o. o.

62-563 Licheń Stary, ul. Graniczna 18a

377 196,72

60,00pkt

    60 miesięcy

40,00 pkt

100,00

 

5.

Konsorcjum:
Firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów - Lider

LuKpol - Krzysztof Łuczak ul. Dąbska 26, 99-210 Uniejów - Partner

 

468 722,25

48,24pkt

 

60 miesięcy

40,00 pkt

 

88,24

 

                                              

                                                                                                                                            

 

 

WÓJT

 Mirosław Broniszewski

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4170994 gościem