Jesteś tutaj:   

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540121506-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.

Przykona:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na zadanie: Świadczenie usługi dowozu do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2020/2021

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558445-N-2020
Data: 06.07.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przykona, Krajowy numer identyfikacyjny 31101951000000, ul. ul. Szkolna  7, 62-731  Przykona, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 791 010, e-mail przykona@przykona.pl, faks 632 791 022.
Adres strony internetowej (url): www.przykona.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.1
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: - Wykonawca musi posiadać licencję na przewóz osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), ważną na cały okres wykonywania zamówienia. - Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Gminy Przykona ( 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm. ))
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: - Wykonawca musi posiadać licencję na przewóz osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), ważną na cały okres wykonywania zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5.1
Punkt: c
W ogłoszeniu jest: c) zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Gminy Przykona ( 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.( składane razem z ofertą )
W ogłoszeniu powinno być: c) wykreśla się

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.8
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: data rozpoczęcia 01.09.2020 r. data zakończenia 30.06.2021 r.