Dzisiaj jest sobota, 19 czerwiec
Imieniny Gerwazego i Protazego

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

RRG.271.11.2018   

Przykona, dnia 25.07.2018 r.

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.:

 

„Modernizacja zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku
Urzędu Gminy Przykona"

 

Na w/w zadanie w przewidzianym terminie tj do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły
n/w  oferty:

 

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Okres udzielonej gwarancji

 

1

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „COM-BUD" Jakub Piwoński Słodków Kolonia 53E
 62-700 Turek

 

226 505,83 zł

 

60 miesięcy

 

 

Zamawiający  na realizację w/w zadania w budżecie zabezpieczył kwotę:

150 000,00 zł brutto.

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4182443 gościem