Jesteś tutaj:   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

RRG.271.5.2020                                                                         Przykona, dnia 1 października  2020 r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) Gmina Przykona informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

„  Zadanie I Przebudowa drogi w miejscowości Rogów – Laski

       Zadanie II Przebudowa drogi w miejscowości Bądków Drugi ”

 

został wybrany n/w Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

                                       

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

cena brutto – 431 747,84 zł

gwarancja na roboty budowlane – 60 miesięcy

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Oferta przez niego złożona jest zgodna z treścią Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów z możliwych do uzyskania.

Wykaz wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

Cena brutto

Punktacja Okres udzielonej gwarancji

Punkty

ogółem

 

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
ANBUD Sp. z o.o.

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

 

          

47,10 pkt

 

        

40,00 pkt

 

 

   87,10 pkt

 

 

 

2.

BUD – TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak

ul. Uniejowska 170A

98-200 Sieradz

 

           

40,94 pkt

 

 

 

          

40,00 pkt

 

 

80,94 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Spółka Akcyjna

ul. Łódzka 108

99-200 Poddębice

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

4.

LuKpol – Krzysztof Łuczak

ul. Dąbska 26

99-210 Uniejów

 

47,72 pkt

 

40,00 pkt

 

87,72 pkt

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Przykona.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy