Dzisiaj jest czwartek, 24 czerwiec
Imieniny Jana i Danuty

XXVIII Sesja Rady Gminy Przykona,

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Przykona, poprzedzona Wspólnym Posiedzeniem Komisji Stałych. Sesji przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak.

Porządek obrad obejmował następujące tematy:

  1. Zmiany budżetu Gminy na 2021 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2021-2026.
  2. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
  3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary.
  4. Wyrażenie zgody na obciążenie  nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
  5. Określenie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
  6. Uznanie skargi na Wójta Gminy Przykona i Sołtysa Sołectwa Posoka za bezzasadną.
  7. Wyjaśnienia Rady Gminy Przykona stanowiące odpowiedź na pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 r.  nr KN-VII.1410.26.2021.2 i KN-VII.1410.28.2021.2.

 

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Barbara Zając – Główna Księgowa, Sekretarz Gminy – Marianna Olejnik, Ewa Dygas – Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Karolina Szewczyk, Krystyna Kuźnicka - inspektorzy

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski i zapytania:

- bieżące utrzymanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

- budowy drogi gminnej Posoka – Paulinów

- przyłącza kanalizacyjnego do zabudowy mieszkanki Gminy Przykona

- bieżących napraw i utrzymanie dróg gminnych

Odpowiedzi na wnioski, pytania i uwagi udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski

 

Transmisja z onrad pod adresem : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/95/rada-gminy-przykona.htm

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4192872 gościem