Jesteś tutaj:   

POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 20/2020

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu kolskiego, powiatu konińskiego, powiatu tureckiego, w mieście na prawach powiatu Koninie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 218 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 

Michał Jankowski

 

 

 

Załączniki do postanowienia nr 20/2020
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

Załącznik nr 143

gm. Przykona

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Przykonie Szkoła Podstawowa w Przykonie, ul. Szkolna 4a, 62-731 Przykona:

 

1.

Sylwia Malwina Chudecka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Rogów

2.

Marzena Teresa Czaja, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Gąsin

3.

Michał Filipiak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Boleszczyn

4.

Joanna Barbara Kawczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Koźmin

5.

Anna Marzena Ratajczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przykona

6.

Marika Wojakowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MARKA JAKUBIAKA, zam. Przykona

 

 

 

 

Załącznik nr 144

gm. Przykona

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa w Boleszczynie, Boleszczyn 67, 62-731 Przykona:

 

1.

Sandra Buda, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Przykona

2.

Andżelika Czaja, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Gąsin

3.

Natalia Agnieszka Kawczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Młyniska

4.

Seweryn Papierkowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Boleszczyn

5.

Aleksandra Monika Szczecińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Rogów

6.

Daria Zalas, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Boleszczyn

 

 

 

 

Załącznik nr 145

gm. Przykona

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa w Sarbicach, Sarbice 4, 62-731 Przykona:

 

1.

Joanna Bocian, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Smulsko

2.

Anna Bogusława Kawczyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Radyczyny

3.

Wojciech Nowakowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Rogów

4.

Paulina Maria Papierkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Smulsko

5.

Paulina Natalia Rychlik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY (uzupełnienie składu), zam. Rogów

6.

Ilona Ścibior, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Rogów