Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 237/2021 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 237/2021

Wójta Gminy Przykona

z dnia 28 maja 2021 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2020 r.

 

               

                Na podstawie art. 28aa ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam , co następuje:

 

§ 1.

  Przedstawiam  raport o stanie Gminy Przykona  za rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Raport o stanie Gminy Przykona  podlega przedłożeniu Radzie Gminy Przykona oraz publikacji na stronie internetowej gminy Przykona  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3.

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

Do pobrania:

1) Załącznik do Zarządzenia - *.PDF