rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Przykona za rok 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przykona, sprawozdania rocznego z wykonania planu Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przykona za 2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, gm. Przykona
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2021 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2021 r.