Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 312/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 312/2018

Wójta Gminy Przykona

z dnia  23 kwietnia  2018 r.

 

 

w sprawie ustalenia aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 43 ust. 2 pkt. 1  i art. 44 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok:

 

1.      podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli w wysokości 11.507,51 zł, której naliczenie stanowi załącznik nr 1;

2.      podstawową kwotę dotacji  dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości 5.089,97 zł, której naliczenie stanowi załącznik nr 2;

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do zarządzenia - (*.PDF)