Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 302 /2018 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 12 marca 2018 roku

ZARZĄDZENIE  Nr 302 /2018

WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia  12 marca  2018  roku

 

 

 

w sprawie:   podziału dotacji na realizacje zadań Gminy w zakresie sportu na 2018 roku.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017  r. poz. 1875 z pózn. zm. ) oraz Uchwały  Nr 0007.88.2011 r. Rady Gminy Przykona z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przykona zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Dotacja w kwocie  30.000,00 zł  przeznaczona na realizację zadań Gminy w zakresie sportu zostaje podzielona na rzecz niżej wymienionych klubów sportowych :

 

1. Uczniowski Klub Sportowy ‘'PEGAZ'' przy Gimnazjum w Przykonie - 10.000,00   zł

2. Uczniowski Klub Sportowy ‘'' ZRYW '' przy Szkole Podstawowej w Przykonie - 10.000,00  zł

3. Uczniowski Klub Sportowy '' ISKRA'' Przy Szkole Podstawowej w Sarbicach - 10.000,00  zł

    

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy