rok 2016

Lista wiadomości
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2016 r.
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowyc
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2016 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2016 r.