rok 2010

Lista wiadomości
W sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2011 - 2026
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku