rok 2008

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2007 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2008 rok dla organizacji pozarządowych >>>