rok 2005

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
w sprawie przekazania informacji o projektach planowanych kwot wydatków, dotacji i dochodach jednostkom podległym na 2006 rok
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2006
w sprawie : przestrzegania zasad celowości i gospodarności przy realizacji bierzących wydatków budetowych
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków jednostkom podległym na 2005
w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole Podstawowej w Sarbicach mienia komunalnego.
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w IV kwartale 2005 roku jednostkom podległym
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w IV kwartale 2005 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie zminay uchwały budżetowej na 2005 rok
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej Przykonie
w sprawie nieodpłatnego przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Przykonie mienia komunalnego
w sprawie załaożeń do budżetu gminy na 2006 rok
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
w sprawie ustalenia siedziby obwodowych komisji wyborczych
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Psary, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych.
w sprawie informacji o wykorzystaniu kwot wydatków, które nie wygasły z dniem 31 grudnia 2004 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Psary do oddania w dzierżawę w drodze przetargu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauchyciela mianowanego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzoncym jest Gmina Przykona oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Egz
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
w sprawie: objęcia przez Gminę Przykoa udziałów w spółce w Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o z siedzibą w Kaliszu
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w III kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w III kwartale 2005 roku
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005
w sprawie powierzenia prowadzenia spraw zwiazanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadzceń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Olszówka.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drugim przetargu
w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w II kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w II kwartale 2005 roku.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2005 rok.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona w okręgu wyborczym Nr 6 zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2005 roku.
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2004 rok
w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
w sprawie przekazania informacji o harmonogramie realizacji wydatków i dotacji w I kwartale 2005 roku jednostkom podległym.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w I kwartale 2005 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olszówce.
W sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki w kasie na bieżące wydatki na 2005 rok.