Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.49.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr 0007.49.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 250/1, 247/6, 593, 598, 41/10, 608, 41/28, 621, 41/45, 634, 41/56 w miejscowości Przykona , Gmina Przykona.

2. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 409/2, 199/8, 197/3 w miejscowości Psary, Gmina Przykona.

3. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 4/4, 4/6, 6/4, 9/6, 12/2, 176/2, 17/4, 17/6, 20/2, 24/4, 25/6, 25/8, 26/9, 26/11, 32/9, 29, 32/11, 35/8, 181/4, 38/4, 40/4, 42/4, 76, 71 w miejscowości Wichertów, Gmina Przykona.

4. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 155/5, 155/3 w miejscowości Smulsko, Gmina Przykona.

5. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 193 w miejscowości Bądków Drugi, Gmina Przykona.

6. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 65/2, 65/1, 100, 127/22, 110, 98/6, 126/2, 88/1, 64/7 w miejscowości Olszówka, Gmina Przykona.

7. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 63/4, 64/2, 68, 66/6, 67/24, 66/28, 66/25, 67/24 w miejscowości Laski, Gmina Przykona.

8. Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla budowy przyłączy światłowodowych na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 324/11, 324/21 w miejscowości Rogów, Gmina Przykona.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały