Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.33.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 0007.33.2019
Rady Gminy Przykona
z dnia 20 lutego 2019 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetarguNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm. ) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Dąbrowa, gm. Przykona oznaczonych nr geodezyjnym działek:
- 196/2 o pow. 1,7054 ha;
- 192/2 o pow. 0,2949 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy