Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.102. 2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA  Nr 0007.102. 2011

Rady Gminy Przykona

z dnia 22 grudnia  2011 roku

 

 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok i zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady.

 

     Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ./Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm/ Rady Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

1.      Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2012 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2.      Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2012 rok stanowiące załączniki Nr 2 i 3  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza  się  Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji stałych Rady.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3