Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR XX/118/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 maja 2004r.

 
UCHWAŁA NR XX/118/04
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 25 maja 2004r.
 
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
 
 
         Na podstawie § 24 ust. 1 i ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny", opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2000r. Nr 68, poz. 921 ze zm. Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się wystąpić ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny"
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XX/118/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2004r.
 
 
w sprawie wystąpienia Gminy Przykona ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny".
 
         Decyzja o wystąpieniu spowodowana jest tym, iż Związek Międzygminny nie wywiązuje się ze zobowiązań jakie zabezpieczałyby interesy naszej gminy. Według pierwotnych planów lokalizacja wysypiska przewidywana była na pograniczu gminy Brudzew i Kościelec, co było korzystne dla naszej gminy, a w chwili obecnej planuje się zlokalizować nowy obiekt na przeciwległym końcu powiatu kolskiego. Nowa lokalizacja wysypiska jak i zaawansowanie prac nie są dla nas satysfakcjonujące i stąd nasza decyzja o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny".