Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr XX/115/04 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2004 r.

Uchwała Nr  XX/115/04
Rady Gminy Przykona
z dnia  25 maja  2004 r.
 
 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przykonie ul. Szkolna 4A  złożonego z Przedszkola Samorządowego w Przykonie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie  i  Gimnazjum w Przykonie.
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art.62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Tworzy się z dniem 1 czerwca 2004 r. Zespół Szkół w Przykonie  ul. Szkolna 4A  złożony z Przedszkola Samorządowego w Przykonie  ul. Szkolna 4, Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Przykonie ul. Szkolna 6 i Gimnazjum w Przykonie  ul. Szkolna 4 A.
 
§ 2
 
Zasięg terytorialny Zespołu Szkół  w Przykonie obejmuje:
a) Przedszkole Samorządowe- obszar całej Gminy
b) Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Przykonie miejscowości:
Przykona, Psary, Bądków Pierwszy, Olszówka, Wichertów,  Żeroniczki, Smulsko, Dąbrowa, Ewinów (Czarnowiec, Czarny Las, Zwierzyniec), Trzymsze (Helenów), Józefina, Jakubka, Zimotki, Aleksandrów (Wspólne),  Słomów Kościelny, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski, Rogów, Gajówka, Jeziórko
c)Gimnazjum w Przykonie -obszar całej Gminy.
 
§ 3
 
Akt założycielski Zespołu Szkół w Przykonie stanowi Załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
Organizację Zespołu Szkół określa statut stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały.
 
§ 5
 
Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§  6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 czerwca 2004 r.