rok 2020

W roku 2020 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:

  Uchwała Nr 0007.109.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała NR 0007.110.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

 UCHWAŁA Nr 0007.108.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 30 października 2019r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 

  Uchwała Nr 0007.17.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

 UCHWAŁA NR 0007.277.2014 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.

 

 

NOWE WZORY NA PODATKI LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE DO 1 LIPCA 2019 R.


Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.
 
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
 
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
 
Formularze deklaracji i informacji do pobrania:
 
1. PODATEK ROLNY
 
 
2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 
3. PODATEK LEŚNY