rok 2008

podatki i połaty lokalne

W roku 2008 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:
 
 
UCHWAŁA Nr XIII/68/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku  -w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
 
 
UCHWAŁA Nr XIII/69/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
 
UCHWAŁA Nr XIII/70/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku -w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 
 
 
UCHWAŁA Nr XIII/72/07 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 14 listopada 2007r - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok
 
 
UCHWAŁA NR XIII/73/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007roku -  w sprawie  określenia wzorów formularzy podatkowych. 
 
UCHWAŁA Nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku  -w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona