rok 2007

podatki i opłaty lokalne

W roku 2007 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:
 
 
UCHWAŁA Nr III/8/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku  - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/209/05 Rady Gminy Przykona z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
 
UCHWAŁA Nr III/10/06 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2006 roku - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
 
 
 
Wzory aktualnych deklaracji podatkowych:
 
 1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 2. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 3. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
 5. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 6. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 7. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 8. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 9. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
 10. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCHW PODATKU ROLNYM
 11. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM