rok 2005

Podatki i opłaty lokalne

W roku 2005 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:

UCHWAŁA Nr XXV/138/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku 
w sprawie podatku od nieruchomości .

UCHWAŁA Nr XXV/139/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

UCHWAŁA Nr XXV/140/04 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 listopada 2004 r
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXV/141/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie  podatku od posiadania psów .

UCHWAŁA Nr XXV/ 142/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XXV/143/04 Rady Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2005rok

UCHWAŁA NR XXV/144/04 Gminy Przykona z dnia 29 listopada 2004r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.