rok 2004

Podatki i opłaty lokalne

W roku 2004 obowiązują podatki i opłaty lokalne określone przez poniższe Uchwały Rady Gminy Przykona:
  1. Uchwała w sprawie podatku rolnego
  2. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2004r
  3. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004r
  4. Uchwała w sprawie opłaty targowej
  5. Uchwała w Sprawie podatku od środków transpotru
  6. Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów