Projekt zmiany studium

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - luty 2021 r.

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona - luty 2021 r.