Jesteś tutaj:   

Umowa o wynajem lokalu użytkowego

  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 27925 10 25, fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-064-2
NAZWA USŁUGI
Umowa o wynajem lokalu użytkowego
Wydanie 3 z dnia
01.03.2007r
 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  1. Wniosek o wynajem lokalu użytkowego
 
 
 
II. OPŁATY:
 
Nie pobiera się
 
 
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni
 
 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rozwoju Gospodarczego, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 18,
 
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Po złożeniu wniosku  następuje wydanie umowy
 
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
 
PODSTAWA PRAWNA:  na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zm/
 
 
NR KARTY  RRG-064-2                  WYDANIE  3         Z DNIA   01.03.2007r.