Jesteś tutaj:   

Umowa o wynajem lokalu mieszkalnego, socjalnego

  KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 27925 10 25, fax. 063 279 10 22
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-064-1
NAZWA USŁUGI
Umowa o wynajem lokalu
mieszkalnego, socjalnego
Wydanie 2 z dnia
01.03.2007r
 
 
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
  1. Wniosek o  wynajem lokalu mieszkalnego i socjalnego
 
  
II. OPŁATY:
 
Nie pobiera się opłat
 
 
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni
 
 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Rozwoju Gospodarczego, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 18,
 
 
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
 
Po złożeniu wniosku wydanie umowy
 
 
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje
 
 
PODSTAWA PRAWNA:  Na podstawie art.18 ust.2 pkt i 40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm / oraz art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 4 i art. 23 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie miny i o zmianie Kodeksu Cywilnego / DZ. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm/.
 
 
NR KARTY  RRG-064-1                  WYDANIE  2          Z DNIA   01.03.2007r.