Jesteś tutaj:   

Gospodarowanie mieniem komunalnym poprzez : sprzedaż w drodze przetargu, sprzedaż w drodze bezprzetargowej, zamianę, oddawanie w trwały zarząd, wydzierżawienie, użyczenie

  KARTA INFORMACYJNA            
  URZĄD GMINY PRZYKONA, ul.Szkolna 7, 62- 731 Przykona
           www.przykona.pl,  e-mail: przykona@przykona.pl
           tel. 063 278 61 19 wew. 28, fax. 063 278 62 20
    godziny urzędowania: 730 - 1530
NUMER
RRG-078-1
 
NAZWA USŁUGI
GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM POPRZEZ :
-    SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU
-    SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ,
-    ZAMIANĘ
-    ODDAWANIE W TRWAŁY ZARZĄD
-    WYDZIERŻAWIENIE,UŻYCZENIE
Wydanie 2 z dnia
15.02.2005r
 
 
 
 I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  
  1. Wniosek o zakup, zamianę, dzierżawę.
 
II. OPŁATY:
      Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust. 1 pkt1 l ustawy       z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej opłacie skarbowej       /t.j. Dz.U. z 2004 r.  Nr 253,    poz. 2532/
     
III. TERMINY
        90 dni
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
      Referat Rozwoju Gospodarczego inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój       nr 18, nr tel. wew. 28
 
 V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
     1.    Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy,
2.    Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
lub dzierżawy,
3.    Określenie wartości nieruchomości poprzez zlecenie wyceny rzeczoznawcy majątkowemu,
4.    Zbycie w drodze przetargu - ogłoszenie i zorganizowanie przetargu ,
     5.    Zbycie w drodze bezprzetargowej - przygotowanie protokółu uzgodnień,
5.    Zgromadzenie dokumentacji geodezyjnej oraz z KW,
6.    Ustalenie terminu i sporządzenie umowy notarialnej sprzedaży, bądź umowy dzierżawy.
  
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu  do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.
 
  
VII. UWAGI:
 W razie braku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich    uzupełnienia
   
PODSTAWA PRAWNA: Art. 13, 34, 35, 37, 42, 67  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zm./
  
NR KARTY  RF-078-1                  WYDANIE  2           Z DNIA   15.02.2005r.