Dane adresowe i rachunki bankowe Urzędu Gminy

Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
 
  
 tel. (063) 279-10-10
   fax. (063) 279-10-22
 
  NIP GMINY PRZYKONA: 
  668-18-58-329
 
 
  RACHUNKI URZĘDU GMINY:
  BANK SPÓŁDZIELCZY KONIN
Gmina Przykona podaje numery rachunków bankowych na które należy dokonywać następujących wpłat
1.    Nr rachunku 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001 :
- opłata skarbowa
- podatki lokalne : podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek
 od środków transportowych
2.    Nr rachunku 48 8530 0000 1200 4964 2000 0003 :
- opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów ewidencyjnych PESEL
3.    Nr rachunku 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002 :
- wpłaty wadium
- wpłaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

 
 
Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
NIP  668-18-58-329