Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

INFORMACJA

     Wójt Gminy Przykona informuję, że w wyniku postępowania konkursowego dotyczącego wyboru realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Przykona: dzieci  do 8 do 18 lat i osób dorosłych urodzonych w 1951 roku i wcześniej, które w dniu szczepienia ukończyły 65 lat,  do Urzędu Gminy wpłynęła jedna oferta "Poradni Lekarza Rodzinnego Władysława Szczepanika".

Oferta została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Konkursową.

Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa na realizację zadania.

 

Wójt Gminy Przykona

 /-/ Mirosław Broniszewski