Informacje dot. referendum

 

 

  1. informacja dot. wniosków o wpis do spisu wyborców i dot zaświadczeń do głosowania
  2. informacja o warunkach udziału w referendum
  3. infromacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych