Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne po kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrach-format pliku pdf